Notícies i alertes

Busques Feina? L’Ajuntament cerca sotsinspector/a de la policia local de l’Ajuntament de Ripoll

17/01/2022

Anunci sobre la convocatòria per urgència de la comissió de serveis, d’un lloc de sotsinspector/a de la policia local de l’Ajuntament de Ripoll.


Per fer públic que s’ha aprovat la convocatòria per urgència de la comissió de serveis, d’un lloc de sotsinspector/a de la policia local de l’Ajuntament de Ripoll.


En compliment del que estableix la normativa específica vigent i d’acord amb l’article 5 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, es procedeix a publicar la convocatòria i les seves bases.


TERMINIS:


Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria, s’adreçaran a l’alcalde i es presentaran preferentment a la seu electrònica (https://ripoll.cat/tramits) al Registre general d’aquest Ajuntament o en la forma que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques , fins
el proper dia 27 de gener de 2022.


A la instància per prendre part a la convocatòria s’haurà d’acompanyar la documentació següent:
1. Còpia del DNI
2. Fotocòpia de la titulació exigida per l’accés al subgrup C1
3. Historial acadèmic i professional
4. Documentació acreditativa de ser funcionari/ària de carrera en servei actiu i
una antiguitat mínima de dos anys.
5. Diploma acreditatiu d’haver superat el curs de policia o curs equivalent.
6. Permisos de conduir A2 i B.
7. Documentació acreditativa dels mèrits al·legats als efectes de la seva
valoració.
8. El certificat de nivell intermedi B2 de català o equivalent.
9. El certificat mèdic oficial es pot aportar abans de la formalització de la comissió de serveis si la persona resulta aspirant resulta seleccionada. Els mèrits que no s’acreditin documentalment dins del termini fixat no seran tinguts en compte pel tribunal i, per tant, no es valoraran.


Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la següent documentació:
Historial acadèmic i/o professional
Relació de mèrits professionals i acadèmics


L’administració podrà en qualsevol moment, exigir o comprovar l’acreditació dels mèrits al·legats


CONSULTA L’ANUNCI CLICANT A AQUÍ


L'entrada Busques Feina? L’Ajuntament cerca sotsinspector/a de la policia local de l’Ajuntament de Ripoll ha aparegut primer a Ajuntament de Ripoll.


Més informació

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies